Vloeistofdichte Stelcon betonplaten Vitens

De Meteoor levert Milieuplaten

Vitens heeft De Meteoor gevraagd vloeistofdichte Stelcon milieu(M)-platen te leveren in de gemeente Raalte-Holte. Stelcon M-platen zijn platen bestemd voor plaatsen waar met milieugevaarlijke vloeistoffen wordt gewerkt. Gezien de zware tankwagens die op het terrein komen, is de keuze gevallen op het gebruik van de 20 cm dikke Stelcon M-platen.

Twee soorten toepassingen
Circa 300² Stelconplaten zijn geleverd. Voor dit type plaat zijn twee soorten toepassingen, namelijk de  Stelcon roostergoot en de Stelcon open goot. De Stelcon M-roostergoten zijn aan de bovenzijde vlak en worden toegepast wanneer over de goten transport plaatsvindt. De Stelcon M-open goot (ook wel molgoot genoemd) wordt veelal toegepast op plaatsen waar sprake is van sterke vervuiling, of waar nauwelijks of geen transport plaatsvindt.